מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

רישוי עסקים - בקשה לרשיון עסק

סמל ראש פנה

רישוי עסקים - בקשה לרשיון עסק

צור קובץ PDF
1
פרטים כלליים על הנכס בו פועל העסק
2
פרטים על העסק
3
שלח
1
פרטים כלליים על הנכס בו פועל העסק

אני/אנו הח"מ מבקש/שת להוציא רישיון לניהול עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בהתאם לנתונים הבאים: