מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

הרשמה למאגר מתנדבים בשעת חירום ובשגרה במצפה רמון

הרשמה למאגר מתנדבים בשעת חירום ובשגרה במצפה רמון

צור קובץ PDF
1
שלח
1
שאלות

שלום רב, שאלון זה נועד לייצר מאגר של מתנדבים פוטנציאליים בשעת חירום. 

בכך שהנך ממלא את השאלון, הנן מסכים שפרטיך יועברו לרכז ההתנדבות היישובי על מנת שיוכל ליצור עמך קשר ולהזמין אותך במידת הצורך להכשרות כהכנה לשעת חירום או לאירוע חירום. ההתנדבות בפועל תיעשה רק לאחר חתימה על טופס פרטים אישיים לטובת ביטוח מתנדבים.

אין במילוי הטופס התחייבות להתנדבות בשעת חירום, אלא הבעת נכונות לעשות כן.

תודה!

המועצה המקומית מצפה רמון

*
*
*
*
*
*
*
במידה וחייב במילואים בשעת חרום מגוייס ולכן לא יכול להתנדב