מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס בקשה לביטול רישום

סמל המועצה

טופס בקשה לביטול רישום

צור קובץ PDF
פרטי הילדים:
*
*
*
*
*
*
הצהרת ההורה:
*
*
*
*
להעלאת הקובץ לחץ על הסימון הכחול
*
*
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע