מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

אישור תושב

אישור תושב

צור קובץ PDF

טופס בקשה לאישור תושב

ניתן לקבל את האישור בדוא"ל/בדואר.

אישור תושב יינתן רק למי שכתובתו בתעודת זהות היא בית אל.

 

 

חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע