מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס בקשה לשינוי מען בספח תעודת הזהות

טופס בקשה לשינוי מען בספח תעודת הזהות

צור קובץ PDF
1
פרטי מגיש הבקשה
2
כתובת מען חדש לשינוי
3
לבקשה יש לצרף את הקבצים הבאים:
4
שלח
1
פרטי מגיש הבקשה

מגיש הבקשה ימלא את כל הפרטים בטופס.

רק בקשה שיצורפו אליה הקבצים הנדרשים בצורה ברורה יטופלו.

לצערנו לא נוכל לטפל בבקשה ללא הטפסים המתאימים.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו.

שמרית מלאכי

09-7778001

lishka@kedumim.org.il