מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לאישור לימודי חוץ

בקשה לאישור לימודי חוץ

צור קובץ PDF

שלום וברכה,

הטופס מיועד להורים המבקשים לרשום את ילדיהם למוסד חינוכי מחוץ למועצה או שילדיהם ממשיכים את לימודיהם בשנה הבאה במוסד חינוכי מחוץ למועצה.

ניתן להגיש בקשה לתשלום אגרת לימודי חוץ לשנת הלימודים תשפ"ב

עד לתאריך 30.06.22.

ניתן להגיש בקשה לתשלום אגרת לימודי חוץ לשנת הלימודים תשפ"ג 

עד לתאריך 30.06.23.

שימו לב- הבקשות תאושרנה רק במועדים המצוינים.

לבירורים ושאלות באגף החינוך: hinuh@gushetzion.org.il

 הטופס נכתב בלשון זכר (מטעמי נוחות) אך מתייחס לשני המינים.

נקה הכול
של ההורה הממלא
נקה הכול
כגון: ירושלים
כולל ספח תעודת זהות