מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

רישום לניצנים-בתי הספר תשפ"ב

רישום לניצנים-בתי הספר תשפ"ב

צור קובץ PDF
1
פרטי הילד/ה
2
פרטי הורה רושם
3
שלח
1
פרטי הילד/ה

תכנית ניצנים היא תכנית כלל ארצית של צהרונים בסבסוד משרד החינוך, להארכת יום לימודים לגיל הרך ולכיתות א'-ב'.

אנו פועלים לפתיחת צהרון ניצנים לכיתות א-ב בבתי הספר להארכת יום הלימודים עד השעה 16:00. התכנית בתוספת תשלום מסובסדת ע"י משרד החינוך.

ניצנים תפעל בימים ראשון- חמישי, בימי פעילות מוסדות החינוך.

תכנית ניצנים כוללת:

פעילויות חברתיות, סיוע בשיעורי הבית, ארוחת צהרים חמה ומזינה ביום ג' בו אין הזנה ועוד.

5 ימים בשבוע, מתום יום הלימודים עד השעה 16:00.

התשלום החודשי לצהרון נקבע במשרד החינוך לפי העלות השנתית וכוללת רכיבים שונים- יומיים ושנתיים. עלות רישום לצהרון לאחר תחילת שנה"ל בצהרון נתונה לשיקול דעת הרשות, על בסיס מקום פנוי בלבד ותחושב ע"פ מס' החודשים שנותרו עד לסיום שנה"ל ובנוסף עלות חודש נוסף (לדוגמה- אם נותרו 6 חודשים עד סיום השנה עלות ההשתתפות בצהרון תחושב 150*7)

פתיחת צהרון מותנית במינימום נרשמים ובגיוס כוח אדם להפעלתה. לא נוכל לפתוח צהרון במהלך שנה"ל אם לא יהיה מינימום נרשמים בתחילת שנה"ל.

לבעלי חוב שלא שולם משנים קודמות בגין צהרון/הזנה, לא יתאפשר רישום עד הסדרת החוב הקיים. (בירור במח' גבייה)

עלות השתתפות:

בי"ס נחשון בנים ובנות- 1,500 ₪ לשנה. תלמוד תורה- 3,500 ₪ לשנה. בחלוקה ל-6 שוברי תשלום.

סיום הרישום עד יום שלישי ו' חשון 12/10/21.

פתיחת התכנית ביום ראשון י"ח חשון 24/10/21 (יתכן ויוקדם)

ביטול הרשמה יתבצע בדוא"ל בלבד hinuh@kedumim.org.il. ביטול יחוייב במלוא התשלום לחודש השוטף וחודש נוסף.

אופן רישום- לכל ילד יש למלא טופס רישום בנפרד.

אופן התשלום:

חיובי החינוך יחוייבו דרך שוברי המועצה (עם חיובי הארנונה) משובר 11/21 עד 6/22 (6 תשלומים).

ככל והתשלום לא יסודר, אנו שומרים על זכותנו לפעול באמצעים החוקיים לרבות מניעת השתתפות הילד בפעילות.

הנחיות ונהלים לתק' הקורונה:

במקרה של בידוד של ילד בודד/מס' ילדים, לא ינתן החזר כספי עבור תקופת הבידוד.

במקרה של החלטה על סגירת כיתה בעקבות תחלואה או סגירה גורפת של מערכת החינוך בקדומים, יזוכה שובר התשלומים בסך עלות ההזנה לתקופה בה לא ניתנה הזנה. הזיכוי יעשה עד 90 יום מתום התקופה בגינה ניתן הזיכוי.

הבהרה- התכנית אינה כוללת הסעות בסוף היום. איסוף התלמידים מהצהרון באחריות ההורים בלבד.