מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

רישוי עסקים - טופס בקשה להפעלת דוכן מזון (כחלק מאירוע חד פעמי, כולל יריד מזון)

סמל ראש פנה

רישוי עסקים - טופס בקשה להפעלת דוכן מזון (כחלק מאירוע חד פעמי, כולל יריד מזון)

צור קובץ PDF
1
פרטיים כלליים על הנכס בו פועל העסק
2
פרטים על העסק
3
פרטי הדוכן
4
שלח
1
פרטיים כלליים על הנכס בו פועל העסק

בקשה לרישיון עסק

אני/אנו הח"מ מבקש/ת להוציא רישיון לניהול עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בהתאם לנתונים הבאים:

יועץ בטיחות מזון