מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס בקשת חניית נכה

טופס בקשת חניית נכה

צור קובץ PDF

תושבים יקרים,

יש לצרף לבקשה את האישורים הבאים:

1. אישור אחוזי נכות מביטוח לאומי.

2. צילום תעודת זהות של המבקש כולל כתובת המגורים בה מבוקשת החניה.

3. צילום תעודת נכה.

4. צילום רישיון רכב על שם המבקש.

5. צילום היתר בניה במידה וקיימת חניה במגרש המבקש (נכה שברשותו חניה בחצר ביתו אינו זכאי לחניה)

החניה ניתנת עבור רכבו של הנכה בלבד.

בברכה,

מועצה מקומית אבן יהודה

*
*
*
*
*
צירוף הקבצים הנדרשים
*
*
*
*
אישור המידע שנמסר