מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

קליטת תושב חדש

קליטת תושב חדש

צור קובץ PDF
1
פרטים אישיים
2
מס` נפשות בנכס
3
שלח
1
פרטים אישיים
(שובר החיוב יישלח למייל זה עד להודעה אחרת מצד המשלם)
אם לא ידוע- שם בעל הבית
במידה והמונה של המועצה ולא של חברת החשמל
פרטי בן/בת זוג