מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

חינוך: בקשת הורים להנגשה

חינוך: בקשת הורים להנגשה

צור קובץ PDF
1
פרטי התלמיד/ה
2
פרטי הבקשה:
3
שלח
1
פרטי התלמיד/ה

בקשת ההורים להנגשה - טופס בקשה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשע"ח 2018 (התוספת הראשונה תקנה 4 (א)