מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

פתיחת ספק במחלקת הנה"ח

פתיחת ספק במחלקת הנה"ח

צור קובץ PDF

שלום רב,

 לצורך פתיחתכם כספק במועצה, נבקשכם למלא את הפריטים הבאים

לתשומת לבכם - לא יפתח חשבון ללא רישום הפרטים מלאים

מחלקת הנהלת חשבונות

חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע