מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס הגשת בקשה לאישור שעות נוספות - לשנת 2020

טופס הגשת בקשה לאישור שעות נוספות - לשנת 2020

צור קובץ PDF
למילוי ע"י מנהל/ת מחלקה:
בחתימה על טופס זה המנהל/ת מאשר/ת כי הוא / היא קרא/ה ומודע/ת לכל התנאים הנלווים לבקשה וכי הם אכן מתקיימים.
בקשה לאישור שעות נוספות:
*
*
*
*
*
מועד ביצוע שעות נוספות
*
*
*
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
אישור ועדת כוח אדם
אישור יכנס לתוקפו רק לאחר אישור ועדת כוח אדם ותקף לשנה אחת בלבד עם אפשרות הארכה ע"פ צורך.
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע