מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשת הנחה למשרת מילואים פעיל (3% הנחה)

בקשת הנחה למשרת מילואים פעיל (3% הנחה)

צור קובץ PDF

משרת מילואים פעיל הוא איש מילואים ששירת לפחות 20 ימי שמ"פ במהלך 3 שנים (או 14 ימים במהלך שנה או שנתיים צמודות, למי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורו)

 

כולל ספח תעודת זהות
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע