מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לפטור נכס ריק או בשיפוץ

בקשה לפטור נכס ריק או בשיפוץ

צור קובץ PDF

אבקשכם למלא את הטופס ולצרף את המסמכים (לכל תקופת הפטור) הנדרשים למתן פטור:

- חשבונות חשמל

- חשבונות מים

- תמונות

 

מחלקת גביה,

מועצה אזורית גולן

תקופת הפטור
מסמכים מצורפים לבקשה