מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס בקשה להנחת ארנונה לאזרח ותיק

טופס בקשה להנחת ארנונה לאזרח ותיק

צור קובץ PDF
1
פרטי הבקשה
2
צירוף מסמכים לבקשה
3
שלח
1
פרטי הבקשה

גבר או אישה שהגיעו ל''גיל הפרישה'' כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס''ד-2004. זכאי/ת להנחה בשיעור של 25% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו, בתנאי שהוא מקבל על פי חוק הביטוח אחת מקצבאות אלה: קיצבת זקנה, קיצבת שארים, קיצבת תלויים או קיצבת נכות בשל פגיעה בעבודה.  

ההנחה תינתן מיום קבלת הקצבה.

מי שטרם קבלת קיצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה על פי סעיף 127 (לו ) לחוק הביטוח הלאומי, זכאי ל- 80% הנחה. 

פרטי המבקש
*
*
*
*
*
פרטי הנכס
*
*
*
מספר חשבון הארנונה בגינו מוגשת הבקשה. מופיע בצד שמאל העליון של טפסי האגף. לבירור ניתן לפנות למוקד הטלפוני של העירייה 1800-077-305
עד 500 תוים