מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשת הרשאה לפתיחת שער ראשי שדה נחמיה

בקשת הרשאה לפתיחת שער ראשי שדה נחמיה

צור קובץ PDF

 בטופס זה ניתן להגיש בקשה ליצירת הרשאה לפתיחה טלפונית של השער הראשי לקיבוץ. הטופס מיועד:

1. חבר באגודה 

2. שוכר בית -הנחשב תושב קבע בישוב 

3. שוכר יחידת משנה  

4. בעל תפקיד העובד בקיבוץ ואינו מתגורר כאן

5. ילדיו של חבר אגודה או של שוכר הנחשב תושב קבע בישוב והם מעל

    גיל 16 ועד גיל 28 המתגוררים בישוב

6. ילדיו של חבר אגודה או שוכר הנחשב תושב קבע בישוב והם עד גיל 28      ולא מתגוררים בישוב

7. בן/בת זוג קבוע/ה של חבר אגודה, הרשאה תינתן לחצי שנה

8. ספק ונותן שירות לעסק בישוב

9. בעל עסק בישוב

10. עובד של בעל עסק (מוגבל לימי חול בלבד)

 

לשאלות נוספות בנוגע לטופס פנו אלינו 

04-6945143 |

agam@huliot.co.il

יש לקרוא מעלה למי הטופס מיועד
יש להקיש מספר נייד ללא מקף " - "