מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

הגשת בקשה למתן תו חניה

הגשת בקשה למתן תו חניה

צור קובץ PDF
*
*
לרשום ללא מקף
*
*
*
*
*
*
*
אני מצהיר כי כל הפרטים בבקשה זאת נכונים ואני אכן תושב/ת מועצה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לאחר גמר הטופס ישלח לינק לתשלום - בלי תשלום לא יושלם התהליך.