מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס החזר נסיעות

סמל המועצה

טופס החזר נסיעות

צור קובץ PDF

בשנת הלימודים הנוכחית המועצה תעביר סכום החזר נסיעות בתחבורה ציבורית עבור תלמידיה (עפ"י קריטריון משרד החינוך) התשלום יועבר בחודשים פברואר ואוגוסט באמצעות העברה בנקאית והוא יבוצע בתוך שנת הכספים הנוכחית ולא רטרואקטיבית.

המעוניינים בהחזר נסיעות מתבקשים לשלוח למחלקה לחינוך עד סוף חודש נובמבר לאותה שנה"ל, נא למלא את הטופס ולצרף את המסמכים המתבקשים.

פרטי הילד
*
*
*
*
פרטי ההורה
*
*
אני מבקש בזאת להעביר לחשבון הבנק שלי את הסכום הכספי עבור נסיעות בני/בתי להם הוא זכאי משנת הלימודים הנוכחית על פי חוזר מנכל משרד החינוך. להלן פרטי הבנק:
*
*
*
*
*
*
*
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע