מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק או נכס בשיפוץ

בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק או נכס בשיפוץ

צור קובץ PDF

מתן הפטור מותנה באישור פקח הרשות ומנהל הגביה

אני מתחייב בזאת להודיע למועצה מקומית בית אל במידה ומצב הנכס ישתנה
נקה הכול
נקה הכול
נקה הכול