מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לקבלת פטור מארנונה לשטחי מצללה

בקשה לקבלת פטור מארנונה לשטחי מצללה

צור קובץ PDF
1
פרטים של הפונה וסוג הפנייה
2
שלח
1
פרטים של הפונה וסוג הפנייה

בהתאם לתיקון סעיף 65ג. בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון) תשל"ט-1979 - להוראות החוק לחץ כאן

מחודש אוקטובר 2020 אשר הוחל החל מיום 1.1.21 נקבע פטור מארנונה "למצללה"(פרגולה) הממוקמת בחצר, גג או מרפסת של בית מגורים ושאינה משמשת למחסן או חניה

וזאת אף אם הפרגולה מכוסה בכיסוי שקוף מחומר פלסטי.

בהתאם לתיקון, התנאים לקבלת הפטור הינם כדלקמן:

  • הפרגולה נסמכת על עמודים או נסמכת באופן חלקי על לא יותר מאשר שני קירות של מבנה המגורים שאליו הוא צמוד.
  • המרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו.
  • הקירוי האטום עשוי מחומר פלסטי שקוף.

מצורפות תמונות לדוגמה:

מצללות אשר אינן עונות על הקריטריונים ולכן אינן פטורות מחיוב ארנונה -  תמונה מס' 1תמונה מס' 2

מצללה אשר עונה על הקריטריונים ולכן פטורה מחיוב ארנונה - לתמונה מס' 3