מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לחיבור שעון מים לנכס חדש

בקשה לחיבור שעון מים לנכס חדש

צור קובץ PDF
אבקשכם לספק מים
ידוע לי שהאחריות על השעון חלה עלי ובמקרה של גניבה של השעון או של מים מהשעון – יהיה עלי לשאת בהוצאות הכרוכות בכך.
הנני מתחייב לא לחבר את המבנה לרשת המים ללא טופס 4 שיתקבל מהועדה לתכנון ובניה.
מכשיר למניעת זרימה חוזרת:
1. ידוע לי כי בהתאם ל"תקנות בריאות העם", הנחיות משרד הבריאות, ותקנות התכנון והבניה, חלה חובת התקנת של מכשיר למניעת זרימה מים חוזרת (מז"ח), בכל מערכת מים בה קיים קשר פיזי בין מערכת מי שתיה לבין מערכת מים שאינה מיועדת לשתייה וכי תקנה זו חלה על עסקים, בכלל זה חקלאים, בתים פרטיים ובתים משותפים.
2. ידוע לי כי התקנות מחייבות כי התקנת מז"ח תבוצע בראש מערכת המים ע"י מתקין שהוסמך לכך ע"י משרד הבריאות, המכשיר יתוחזק במצב תקין ותבוצע בו בדיקת תקינות לפחות אחת לשנה ע"י מתקין מוסמך כנ"ל. האביזרים שיותקנו חייבים להיות בעלי אישור משרד הבריאות.
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
למילוי בעת אספקת מד המים:
במידה וממלא הטופס הוא קבלן יש לצרף פרטי כרטיס אשראי