מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים שהינם גרושים/פרודים/רווקים

סמל המועצה

כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים שהינם גרושים/פרודים/רווקים

צור קובץ PDF
1
הנני מצהיר/ה כי:
2
שלח
1
הנני מצהיר/ה כי:

לעזרה ניתן לפנות לכתובת: fanit@azor.muni.il