מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשת העברה ממוסד חינוכי

סמל המועצה

בקשת העברה ממוסד חינוכי

צור קובץ PDF
אל: מועצה מקומית אזור
מבקש(ת) בזה להעביר את בני/בתי:
שם המוסד אליו מבוקשת העברת התלמיד (ה) ומעונו
הסיבה לבקשתי היא
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
* במקרה של הורים גרושים/פרודים יש למלא כתובות של שני ההורים:
פרטי הורה 1
פרטי הורה 2