מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

מסמכים לאישור אחזקת רכב

מסמכים לאישור אחזקת רכב

צור קובץ PDF

להלן רשימת המסמכים שיש לצרף על מנת שתוכל/י לקבל אחזקת הרכב,

**תשומת הלב כי רכב הנמצא בבעלות חלקית של עובד שאיננה עם בן / בת זוגו, איננו עומד בקריטריונים המזכים בהחזר הוצאות רכב.**

 

**יש למלא טופס הצהרה בנפרד ולצרף לבקשה

**מומלץ לפתוח באמצעות דפדפן כרום

*במידה ובן/ בת הזוג בעלים נוספים ברכב
*במידה ובן/ בת הזוג בעלים נוספים ברכב
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע