מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס רישום למוסדות חינוך של החופש הגדול

סמל המועצה

טופס רישום למוסדות חינוך של החופש הגדול

צור קובץ PDF
הנני מבקש/ת לרשום את בני/בתי על פי הפרטים הבאים:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
אישור הורים - פרסום תמונות
*
*
*
*
אנו מתחייבים שלא תהיינה לנו כל דרישה ו/או תביעה כלפי בית ספר של החופש הגדול והצוות החינוכי בגין צילום ו/או פרסום צילום ו/או שימוש אחר כמפורט לעיל בתמונת/ותה לתלמיד/ה.
טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדכם בבית הספר/גנים של החופש הגדול
נקה הכול
לא ניתן לבטל רישום לביה"ס/גני ילדים של החופש הגדול
*
*
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע