מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה להקצאת חניית נכים פרטית

בקשה להקצאת חניית נכים פרטית

צור קובץ PDF
1
פרטי המבקש/ת
2
תוכן הבקשה
3
מסמכים רלוונטיים
4
שלח
1
פרטי המבקש/ת

בקשה לחניית נכים פרטית לנכה מסוים. חניה זו ניתנת לנכים שנקבעו להם מעל ל-90 אחוזי מוגבלות בניידות.

הצבת החניה מותנית בתשלום אגרה חד פעמית על סך 700 ש"ח ורכישת השילוט עם מס' הרכב.

*הוועדה אינה מתחייבת להציב את החניה במקום המבוקש אלא ע"פ שיקול דעתה.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למושקא, רכזת ועדת תחבורה

משרד 215, קומה 2, בניין העירייה

052-9402981

mushka@dimona.muni.il

*
*
*